• 0728 66271 | 0728 66181 | 0893615043
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
 1. Стратегия за развитие на училището
 2. Правилник за устройството и дейността на училището
 3. План за квалификационната дейност и Правила за организиране и провеждане на квалификационна дейност
 4. Годишен план на училището за 2022/2023 учебна година
 5. Етичен кодекс
 6. Вътрешни правила за работната заплата
 7. Полезна информация за ученици, родители и учители в случаи на насилие или други критични ситуации
 8. Правилник за вътрешния трудов ред
 9. Правилник за безопасни условия за възпитание, обучение и труд
 10. Програма за превенция на ранното напускане на ученици от училище
 11. Програма за предоставяне на равни възможности и за пробщаване на деца и ученици от уязвими групи (2022-2023)
 12. Седмична програма - начален етап
 13. Седмична програма - прогимназиален и гимназиален етап
 14. График за консултации през първи учебен срок на 2022/2023г
 15. График за класни и едночасови контролни работи през втори учебен срок на 2022/2023г
 16. График за провеждане на допълнителен час на класа през втори срок на 2022/2023г.
 17. График за дежурство през втори учебен срок на 2022-2023 учебна година
 18. График за провеждане на родителски срещи  през 2022-2023 учебна година
 19. Заповед за план-приема 2023-2024 учебна година
 20. Правилник за дейностите в СУ "Св. Паисий Хилендарски" при извънредни ситуации
 21. План по БДП  и План-програма за действие за безопасно движение  по пътищата
 22. Програма за подкрепа на личностно развитие
 23. Правилник за пропускателния режим
 24. Правила за вътрешно подаване на сигнали
 25. COVID