• 0728 66271 | 0728 66181 | 0893615043
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
 1. Стратегия за развитие на училището
 2. Правилник за устройството и дейността на училището
 3. План за квалификационната дейност и Правила за организиране и провеждане на квалификационна дейност
 4. Годишен план на училището за 2023/20234учебна година
 5. Етичен кодекс
 6. Вътрешни правила за работната заплата
 7. Полезна информация за ученици, родители и учители в случаи на насилие или други критични ситуации
 8. Правилник за безопасни условия за възпитание, обучение и труд
 9. Седмична програма - начален етап
 10. Седмична програма - прогимназиален и гимназиален етап
 11. График за консултации през първи учебен срок на 2023/2024г
 12. График за класни и едночасови контролни работи през втори учебен срок на 2023/2024г
 13. График за провеждане на допълнителен час на класа през първи срок на 2023/2024 г.
 14. График за дежурство през втори учебен срок на 2023/2024г.
 15. График за провеждане на родителски срещи  през 2023/2024г.
 16. Заповед за план-приема 2023-2024 учебна година
 17. Правилник за дейностите в СУ "Св. Паисий Хилендарски" при извънредни ситуации
 18. План по БДП  и План-програма за действие за безопасно движение  по пътищата
 19. Правилник за пропускателния режим
 20. Правила за вътрешно подаване на сигнали
 21. Единни правила за задълженията на всички служители,свързани със случаите на тормоз в училище
 22.  Указания за действия в случаи на разпространение, употреба и/или държане с цел разпространение на наркотични вещества и техните аналози в училищата и прилежащата им територия: Заповед РД 09-3543 от 01.11.2023 г. , Информация за нормативната база и функции на различните институции , Приложения , Декларация за информирано съгласие от родител