• 0728 66271 | 0728 66181 | 0893615043
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
 1. Стратегия за развитие на училището
 2. Правилник за устройството и дейността на училището
 3. План за квалификационната дейност и Правила за организиране и провеждане на квалификационна дейност
 4. Годишен план на училището за 2022/2023 учебна година
 5. Етичен кодекс
 6. Вътрешни правила за работната заплата
 7. Полезна информация за ученици, родители и учители в случаи на насилие или други критични ситуации
 8. Правилник за безопасни условия за възпитание, обучение и труд
 9. Седмична програма - начален етап
 10. Седмична програма - прогимназиален и гимназиален етап
 11. График за консултации през първи учебен срок на 2023/2024г
 12. График за класни и едночасови контролни работи през първи учебен срок на 2023/2024г
 13. График за провеждане на допълнителен час на класа през първи срок на 2023/2024 г.
 14. График за дежурство през първи учебен срок на 2023/2024г.
 15. График за провеждане на родителски срещи  през 2023/2024г.
 16. Заповед за план-приема 2023-2024 учебна година
 17. Правилник за дейностите в СУ "Св. Паисий Хилендарски" при извънредни ситуации
 18. План по БДП  и План-програма за действие за безопасно движение  по пътищата
 19. Правилник за пропускателния режимПравилник за пропускателния режим
 20. Правила за вътрешно подаване на сигнали
 21. COVID