• 0728 66271 | 0728 66181 | 0893615043
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

 РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ /прогимназиален етап/ за учебната 2017/2018 г.:

ПРЕДМЕТ

ДАТА/ЧАС МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

КОМИСИЯ ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

КВЕСТОРИ

КОМИСИЯ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

1

Български език и литература /ООП/

-писмен

11.09.2018 год. 

к-т Д. Дилова

от 9:00 до 11:00 ч.

П. Маркова

М. Сербезова

Б. Николова

Л. Темелкова

А. Павлова

Ив. Грамова

2

Български език и литература /ИУЧ/

-писмен

14.09.2018 год. 

к-т т Д. Дилова

от 9:00 до 11:00 ч.

П. Маркова

М. Сербезова

А. Панова

Л. Темелкова

А. Павлова

Ив. Грамова

3

Математика /ООП,ЗП/

-писмен

12.09.2018 год. 

к-т Д. Дилова

от 9:00 до 11:00 ч.

 

А. Панова

М. Хаинова

М. Сербезова

П. Маркова

 

А. Павлова

Ив. Грамова

4

Математика /ИУЧ,ЗИП/

-писмен

13.09.2018 год. 

к-т Д. Дилова

от 9:00 до 11:00 ч.

 

А. Панова

М. Хаинова

Д. Дилова

К. Юрукова

А. Павлова

Ив. Грамова

5

Физика и астрономия

-писмен

10.09.2018 год.

к-т Д. Дилова

от 9:00 до 11:00 ч.

Л. Темелкова

К. Буюклиева

Е. Самарджиева

Й. Ненова

А. Павлова

Ив. Грамова

 

 РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ /прогимназиален етап/ за учебната 2017/2018 г.:

ПРЕДМЕТ

ДАТА/ЧАС МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

КОМИСИЯ ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

КВЕСТОРИ

КОМИСИЯ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

1

Математика /ЗП/

-писмен

12.09.2018 год. 

к-т Д. Дилова

от 9:00 до 11:00 ч.

 

А. Панова

М. Хаинова

М. Сербезова

П. Маркова

 

А. Павлова

Ив. Грамова

2

Математика /ЗИП/

-писмен

13.09.2018 год. 

к-т Д. Дилова

от 9:00 до 11:00 ч.

 

А. Панова

М. Хаинова

Д. Дилова

К. Юрукова

А. Павлова

Ив. Грамова

3

Информационни технологии

-писмен

-практически

14.09.2018 год.

компютърен к-т

от 9:00 до 12:00 ч.

А. Павлова

Е. Микова

Б. Николова

Й. Ненова

А. Павлова

Ив. Грамова

4

Физическо възпитание и спорт

-практически

11.09.2018 год.

к-т музика

от 9:00 до 12:00 ч.

Н. Серафимов

Й. Ненова

Р. Серафимова

М. Велчева

 

А. Павлова

Ив. Грамова

 

 

Традиция за СУ „Св. Паисий Хилендарски“ град Златица е оганизирането на тиймбилдинг за учениците от новосформираната паралелка осми клас. Това дава възможност на децата да се опознаят и сближат, да поставят в неформална среда основите на работещ екип.
Тази година тема на тиймбилдинга беше „Летни приключения в Рила“. Повечето от осмокласниците за първи път се запознаха с красотата на планината – високият 39 метра Овчарченски водопад и магията на Седемте рилски езера. Имаха възможност да релаксират в Аква парк „Котвата“, който предлага комбинация от минерална вода и впечатляващи атракции.
Летните приключения в Рила създадоха нови приятелства, оставиха у осмокласниците вълнуващи спомени и спомогнаха да се формират нагласи за съвместна работа през новата учебна година.

Съгласно т. XII. 4. от Приложение I към Заповед № РД 09-628/29.03.2018 г. на министъра на образованието и науката, учениците в присъствието на родител (настойник) имат право да се запознаят с проверената и оценена изпитна работа след обявяване на резултатите, в периода 07 - 11 юни 2018 г., като подадат заявление до председателя на областната комисия по приемане на ученици в 8 клас.
Заявленията се подават в РУО, София-регион на адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, ет. 4, стая 407, от 9.30 ч. до 12.30 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. в посочените дни.
Не се разрешава по време на запознаване с изпитната работа изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитна работа и на рецензиите/бележките на оценителите.

Илонка Славчева
Председател на областната комисия по прием на ученици в осми клас