• 0728 66271 | 0728 66181 | 0893615043
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Свиквам редовно заседание № 10 на Обществения съвет при СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица на 26.09.2018 г. /сряда/ от 17:00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Съгласуване на училищни учебни планове за учебната 2018/2019 година.
2. Обсъждане на Програма за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.
3. Отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ: инж. СТОЯН ГЕНОВ

 

РАЗПИСАНИЕ НА УЧИЛИЩЕН АВТОБУС

СЧИТАНО ОТ 17.09.2018 Г.

9:00 ч. - Мирково център

9:10 ч. - Чавдар център

9:15 ч. – Челопеч център – околовръстен път Златица АТПГ– Златица СУ

 9:25 ч. - Църквище център – Златица СУ

 12:00 ч. - Златица СУ – Църквище център – Челопеч- Мирково – първи автобус

12:00 ч. – Златица СУ – Челопеч център – Чавдар център- втори автобус

                                                                                                         

РАЗПИСАНИЕ НА УЧИЛИЩЕН АВТОБУС

СЧИТАНО ОТ 18.09.2018 Г.

7:10 ч. - Мирково център

7:20 ч. - Чавдар център

7:30 ч. – Челопеч център – околовръстен път Златица АТПГ– Златица СУ

7:45 ч. - Църквище център – Златица СУ 

13:40 ч. - Златица СУ – Църквище център - Челопеч 

14:30 ч. – Златица СУ – Църквище център – Челопеч център – Чавдар център- Мирково център /два автобуса/

 16:30 ч. - Златица СУ – Църквище център – Челопеч 

 

 РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ /прогимназиален етап/ за учебната 2017/2018 г.:

ПРЕДМЕТ

ДАТА/ЧАС МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

КОМИСИЯ ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

КВЕСТОРИ

КОМИСИЯ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

1

Български език и литература /ООП/

-писмен

11.09.2018 год. 

к-т Д. Дилова

от 9:00 до 11:00 ч.

П. Маркова

М. Сербезова

Б. Николова

Л. Темелкова

А. Павлова

Ив. Грамова

2

Български език и литература /ИУЧ/

-писмен

14.09.2018 год. 

к-т т Д. Дилова

от 9:00 до 11:00 ч.

П. Маркова

М. Сербезова

А. Панова

Л. Темелкова

А. Павлова

Ив. Грамова

3

Математика /ООП,ЗП/

-писмен

12.09.2018 год. 

к-т Д. Дилова

от 9:00 до 11:00 ч.

 

А. Панова

М. Хаинова

М. Сербезова

П. Маркова

 

А. Павлова

Ив. Грамова

4

Математика /ИУЧ,ЗИП/

-писмен

13.09.2018 год. 

к-т Д. Дилова

от 9:00 до 11:00 ч.

 

А. Панова

М. Хаинова

Д. Дилова

К. Юрукова

А. Павлова

Ив. Грамова

5

Физика и астрономия

-писмен

10.09.2018 год.

к-т Д. Дилова

от 9:00 до 11:00 ч.

Л. Темелкова

К. Буюклиева

Е. Самарджиева

Й. Ненова

А. Павлова

Ив. Грамова

 

 РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ /прогимназиален етап/ за учебната 2017/2018 г.:

ПРЕДМЕТ

ДАТА/ЧАС МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

КОМИСИЯ ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

КВЕСТОРИ

КОМИСИЯ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

1

Математика /ЗП/

-писмен

12.09.2018 год. 

к-т Д. Дилова

от 9:00 до 11:00 ч.

 

А. Панова

М. Хаинова

М. Сербезова

П. Маркова

 

А. Павлова

Ив. Грамова

2

Математика /ЗИП/

-писмен

13.09.2018 год. 

к-т Д. Дилова

от 9:00 до 11:00 ч.

 

А. Панова

М. Хаинова

Д. Дилова

К. Юрукова

А. Павлова

Ив. Грамова

3

Информационни технологии

-писмен

-практически

14.09.2018 год.

компютърен к-т

от 9:00 до 12:00 ч.

А. Павлова

Е. Микова

Б. Николова

Й. Ненова

А. Павлова

Ив. Грамова

4

Физическо възпитание и спорт

-практически

11.09.2018 год.

к-т музика

от 9:00 до 12:00 ч.

Н. Серафимов

Й. Ненова

Р. Серафимова

М. Велчева

 

А. Павлова

Ив. Грамова