• 0728 66271 | 0728 66181 | 0893615043
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Проект „Образование за утрешния ден“

         През м. Февруари 2020 г. в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица стартира проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с бенефициент Министерство на образованието и науката. Чрез проекта се подкрепят и насърчават учениците за повишаване на дигиталните им компетентности, проявяващи интерес към извънкласните дейности, включително за развитие на STEM. За учебната 2019/2020 година в училище са сформирани две групи: „ИТ Сръчковци“ с ръководител г-жа Емилия Иванова и „Аз и компютърът“ с ръководител г-жа Велка Батаклева по дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности. Обхванати са 35 ученици от втори и трети клас.

Линк към сайта на проекта:https://oud.mon.bg/

Допълнителна информация за проекта: https://www.mon.bg/bg/100725

В периода от месец февруари дo месец юни в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ се проведе обучение по проект „Образование за утрешния ден“ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. В една от групите „ИТ Сръчковци“ с ръководител г-жа Емилия Тодорова учениците от 2 „А“ и 2 „Б“ клас с помощта на информационните технологии създадоха своите първи интерактивни продукти. Тяхната поредица от книжки бе озаглавена „Измислени истории“. В нея малките ученици показаха творчество и креативност при написването на своите истории, някои от които по действителен случай. Те успяха и по подходящ начин да направят художественото оформление, което отговаряше на всяка една от историите. След това работата продължи върху начално програмиране в Scratch, а на финала успяха да раздвижат и програмируемия робот Codey Rocky с помощта на своите смартфони.

https://app.writereader.com/library/book/36a7fe29-2a75-4631-bf6b-5699ff77e984

https://app.writereader.com/library/book/19083499-097b-4ab4-aea5-3468c09547da

https://app.writereader.com/library/book/2c5c2510-34de-4dd2-a31a-484bc7386df5

https://app.writereader.com/library/book/c1bfa715-c392-4a2b-8f97-a18b356db2c3

https://app.writereader.com/library/book/d7f4047f-27bf-42f6-8268-6b7b59aee42a

https://app.writereader.com/library/book/10b3d76a-c3ea-48be-a7b0-cf293422c6c7

https://app.writereader.com/library/book/018460c7-cec8-4e58-ad53-32ddf0a39416

https://app.writereader.com/library/book/7a1f48e2-5bbb-464b-aaf9-425f7fd87d36

https://app.writereader.com/library/book/f44411da-c7c9-4ea3-b0bf-aca3b3f76e5c

https://app.writereader.com/library/book/706ea1f3-f763-4e5e-90db-90dc7d1190bc

https://app.writereader.com/library/book/cf0d4ae8-18aa-4519-b982-fa79a7570db8

https://app.writereader.com/library/book/12963acb-8d87-411b-aaf8-6151b64a256b

 2020 IT 2020 IT2

Групата "Дигитална креативност" включва ученици от пети и шести клас с изявени интереси и способности за работа с ИКТ. Те работят под ръководството на г-жа Даниела Самарджиева за достигане на ниво "Самостоятелна рабограмотита в дигитална среда." Информационни технологии се явяват съществена част от съвременната техническа култура на човека. Като поколение на XXI век, учениците са наясно с необходимостта от развиване на дигитални умения, които да  са предпоставка за успешна реализация в училищната дейност и на по-късен етап  в живота. Дейността на програмата има за цел учениците да придобият дигитални умения и знания за изработване на брошури, постери, презентации, календари, видео и др. Те доразвиват дигиталните си умения за търсене, сортиране, обобщение и представяне на информация.  Акцентира се и върху общуването, спазването на етични правила и опасностите в интернет пространството. Бяха изработени грамоти за участниците в обласния кръг на олимпиадите по български език и литература, математика, история и цивилизация, география и икономика и история. За всеки от тези предмети бяха създадени подходящи шаблони, отпечатени в необходимия брой екземпляри и ламинирани. Директорът на училището връчи грамотите на участниците, като  направените снимки бяха публикувани в медиите и намериха място  рекламния постер на училището.