• 0728 66271 | 0728 66181 | 0893615043
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Ученически съвет- Ученическо самоуправление u4 savet2019 2020

 Състав:

 • Председател: Жаклин Василева 11.А клас
 • Заместник-председател: Лало Лалов 11.А клас
 • Членове:

5.А клас:  Борислава Гечева

                 Николета Марчева

5.Б клас: Недислав Джамяров

                Нино Нинов

6.А клас: Мария-Антоанета Петкова

                 Надя Догазанова

6.Б клас:  Магдалена Иванова

                 Мариано Гочева

7.А клас: Тихомир Кърпаров

                  Ренета Атанасова

7.Б клас: Мира КошинскаUS 2020

                Нонка Данчева

8.А клас: Теодора Пашова

                 Паула Захариева

9.А клас: Пламен Димитров

                 Георги Георгиев

10.А клас: Стоян Германов

                   Гергана Атанасова

11.Б клас: Цвятко Цветков

                  Петя Георгиева

12. А клас: Ивайла Дуралиева

                   Владимира Пушкарова

            

 • Основни целиu4 savet2019 2020rakov

1. Да обединява и представлява учениците от училището;

2. Да дава гласност на проблемите на учениците;

3. Да защитава правата и интересите на учениците;

4. Да насърчава активното участие на учениците в управлението на училището;
5. Да съдейства за изграждането на активна позиция към явления и процеси в общността;

6. Да участва активно в дейности, насочени към личностно развитие на учениците и поемане на отговорност;

 • Задачи
  • Създаване на привлекателна училищна среда.
  • Подпомагане на равния достъп до образование и толерантно отношение към различията.
  • Намаляване на закъсненията и отсъствията по неуважителни причини, подобряване на дисциплината, повишаване на образователните резултати на учениците в училище, активно участие в извънкласни дейности и проекти, чрез участите на всички класове в състезанието „Клас на годината”.

 

 • Форми на работа

Състезания, конкурси, беседи, срещи и споделяне на добри практики, доброволчески дейности.

 • Инициативи

Предложените дейности са насочени към постигене на поставените цели и задачи.

Дейности

Тема

Отговорник

Срок

Състезание

„ Клас на годината” – резултатите се отчитат  чрез   платформата Shkolo и активното участие на всеки клас  в инициативи и проекти

Всички членове на УС

Февруари - Май

Надпревара за най-голям принос за реализиране на Коледния базар

„Коледен базар“

Членовете на УС от гимназиален етап

Декември

Възобновяване на дейностите в училищното радио

Училищно радио

членовете на УС 8-11 клас

Декември -Юни

Обновяване вътрешноучилищната среда

Автомат за напитки

Всички членове на УС, Училищното ръководство и Училищното настоятелство

Март

Обновяване училищната инфраструктура

Създаване на кът за отдих  и четене

УС и училищното ръководство

Март

Доброволчески дейности

„Добре дошла пролет” – залесяване, засаждане на цветя, почистване

Всички членове на УС

Април

Забележка: Ученическият съвет е готов да организира и други дейности, които  ще бъдат предложени от учениците в хода на учебната година.