• 0728 66271 | 0728 66181 | 0893615043
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

От 04.09.2013г. До 16.09.2013г. СОУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Златица реализира дейности по проект "От Стара планина до кавказ - заедно в предизвикателствата на съвремието" - двустранен обмен между България и Армения. Проектът е на стойност 24 000 евро и е финансиран от Европейската програма "Младежта в действие". Тук можете да разгледате страниците на вестника, посветени на проекта: страница 1страница 2 , страница 3 , страница 4 


     
Проектните дейности са насочени към повишаване на информираността на младите хора в сферата на устойчивото развитие, към стимулиране на инициативността и гражданската активност. Проведе се запознаване със съвременни технологии в производството и практиката за поддържане на устойчиво околно средище. Партньори по проекта са: Дънди Прешъс Метълс - Капан, Армения, Дънди Прешъс Метълс - Челопеч, България и Аурубис България. Важен акцент в работната програма са различни инициативи за активен социокултурен обмен между България и Армения - запознаване с бита и културата на двете страни. Участници в проекта са 28 ученици от двете страни на възраст 17-18 години. Дейностите се реализират на територията на двете страни. Проектът е възможност за разширяване на работата на СОУ "Св. Пасисий Хилендарски "за формиране на ключови компетенции на младите хора в сферата на науката и технологиите, английския език, предприемачеството, придобитият нов опит при участие в дейностите ще бъде утвърден с международен сертификат  Youthpass , благоприятстващ шансовете на участниците за бъдеща социална реализация.

Най-важното за нашия проект 

 

Младите хора все повече се привличат от идеята за устойчиво развитие, защото тя съчетава в себе си две основни стратегии - постигане на икономически растеж и опазване на биологичното равновесие. Темата на нашата проект е "От Стара планина до кавказка - заедно в предизвикателствата на съвремието", а основните му цели са: да стимулира активното гражданство в областта на устойчивото развитие и екологията и да повиши мотивацията на младите хора за личностно развитие. Продължителността на проекта е седем месеца - от 15.04.2013 г. До 15.11.2013 г. В проекта участват 28 младежи на възраст 15-17 години от Гимназия № 2 гр. Капан, Армения и СОУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Златица, България и 4 техни ръководители. Инициативата за организиране на съвместни дейности възниква в процеса на неформалните контакти между младежите на двете училища. Сходството в социално-икономическата характеристика на двата региона ги насочва към изследване на въпросите, свързани със съвременните технологии в производството и практиките за поддържане на устойчиво околна среда. В програмата на дейностите има две тематични акцента: устойчиво развитие на районите, свързани с добива на руди и запознаване с културно-историческото наследство, традициите и съвременността на България и Армения. Предвижда се запознаване на младежите с технологии за добив чрез практиката на "Дънди Прешъс Металс Капан", Армения и "Дънди Прешъс Металс Челопеч", България и последващо преработване до получаването на мед в Аурубис. На базата на анализ и сравнение се правят изводи за възможностите на съвременните научни постижения за постигане на баланс между използването на природни ресурси за икономически растеж и опазване на биологичното разнообразие. Важен акцент в обмена е запознаването с градската среда на Капан и Златица, дискусия с представители на местната власт за регионалните политики за създаване на устойчива околна среда. В културно-историческата аспект е направено изработването на филм или презентация на тема: Непознатата Армения / България, посещения на обекти, емблематични за националната идентичност, запознаване и практикуване на български и арменски фолклор, уреждане на изложба и фотогалерия "Екологията - нашата мисъл за бъдещето" , Всички дейности по проекта са прецизно подбрани, Така че да допълнят възможностите на формалното образование за формиране на ключови компетентности на младите хора, което ще осигури повече шансове за тяхната бъдеща социална реализация. Дискусия с представители на местната власт за регионалните политики за създаване на устойчиво околно пространство. В културно-историческата аспект е направено изработването на филм или презентация на тема: Непозната Армения / България, посещения на обекти, емблематични за националната идентичност, запознаване и практикуване на български и арменски фолклор, уреждане на изложба и фотогалерия "Екологията - нашата мисъл за бъдещето" Всички дейности по проекта са прецизно подбрани, така че да допълнят възможностите на формалното образование за формиране на ключови компетентности на младите хора, Което ще гарантира повече шансове за тяхната бъдеща социална реализация. Дискусия с представители на местната власт за регионалните политики за създаване на устойчиво околно пространство. В културно-историческата аспект е направено изработването на филм или презентация на тема: Непознатата Армения / България, посещения на обекти, емблематични за националната идентичност, запознаване и практикуване на български и арменски фолклор, уреждане на изложба и фотогалерия "Екологията - нашата мисъл за бъдещето" , Всички дейности по проекта са прецизно подбрани, така че да допълнят възможностите на формалното образование за формиране на ключови компетентности на младите хора, което ще гарантира повече шансове за техния бъдещ социа Лна реализация. Посещения на емблематични за националната идентичност обекти, Запознаване и практикуване на български и арменски фолклор, уреждане на изложба и фотогалерия "Екологията - нашата мисъл за бъдещето". Всички дейности по проекта са прецизно подбрани, така че да допълнят възможностите на формалното образование за формиране на ключови компетенции на младите хора, което ще гарантира повече шансове за тяхната бъдеща социална реализация. Посещения на емблематични за националната идентичност обекти, запознаване и практикуване на български и арменски фолклор, уреждане на изложба и фотогалерия "Екологията - нашата мисъл за бъдещето". Всички дейности по проекта са прецизно подбрани, така че да допълнят възможностите на формалното образование за формиране на ключови компетенции на младите хора, което ще гарантира повече шансове за тяхната бъдеща социална реализация. Уреждане на изложба и фотогалерия "Екологията - нашата мисъл за бъдещето". Всички дейности по проекта са прецизно подбрани, така че да допълнят възможностите на формалното образование за формиране на ключови компетентности на младите хора, което ще гарантира повече шансове за тяхната бъдеща социална реализация. Посещения на емблематични за националната идентичност обекти, запознаване и практикуване на български и арменски фолклор, уреждане на изложба и фотогалерия "Екологията - нашата мисъл за бъдещето". Всички дейности по проекта са прецизно подбрани, така че да допълнят възможностите на формалното образование за формиране на ключови компетентности на младите хора, което ще гарантира повече шансове за тяхната бъдеща социална реализация. Уреждане на изложба и фотогалерия "Екологията - нашата мисъл за бъдещето". Всички дейности по проекта са прецизно подбрани, така че да допълнят възможностите на формалното образование за формиране на ключови компетентности на младите хора, което ще гарантира повече шансове за тяхната бъдеща социална реализация. Посещения на емблематични за националната идентичност обекти, запознаване и практикуване на български и арменски фолклор, уреждане на изложба и фотогалерия "Екологията - нашата мисъл за бъдещето". Всички дейности по проекта са прецизно подбрани, така че да допълнят възможностите на формалното образование за формиране на ключови компетентности на младите хора, което ще гарантира повече шансове за тяхната бъдеща социална реализация. Всички дейности по проекта са прецизно подбрани, така че да допълнят възможностите на формалното образование за формиране на ключови компетентности на младите хора, което ще гарантира повече шансове за тяхната бъдеща социална реализация. Посещения на емблематични за националната идентичност обекти, запознаване и практикуване на български и арменски фолклор, уреждане на изложба и фотогалерия "Екологията - нашата мисъл за бъдещето". Всички дейности по проекта са прецизно подбрани, така че да допълнят възможностите на формалното образование за формиране на ключови компетентности на младите хора, което ще гарантира повече шансове за тяхната бъдеща социална реализация. Всички дейности по проекта са прецизно подбрани, така че да допълнят възможностите на формалното образование за формиране на ключови компетентности на младите хора, което ще гарантира повече шансове за тяхната бъдеща социална реализация. Посещения на емблематични за националната идентичност обекти, запознаване и практикуване на български и арменски фолклор, уреждане на изложба и фотогалерия "Екологията - нашата мисъл за бъдещето". Всички дейности по проекта са прецизно подбрани, така че да допълнят възможностите на формалното образование за формиране на ключови компетентности на младите хора, което ще гарантира повече шансове за тяхната бъдеща социална реализация. Което ще гарантира повече шансове за тяхната бъдеща социална реализация. Посещения на емблематични за националната идентичност обекти, запознаване и практикуване на български и арменски фолклор, уреждане на изложба и фотогалерия "Екологията - нашата мисъл за бъдещето". Всички дейности по проекта са прецизно подбрани, така че да допълнят възможностите на формалното образование за формиране на ключови компетентности на младите хора, което ще гарантира повече шансове за тяхната бъдеща социална реализация. Което ще гарантира повече шансове за тяхната бъдеща социална реализация. Посещения на емблематични за националната идентичност обекти, запознаване и практикуване на български и арменски фолклор, уреждане на изложба и фотогалерия "Екологията - нашата мисъл за бъдещето". Всички дейности по проекта са прецизно подбрани, така че да допълнят възможностите на формалното образование за формиране на ключови компетентности на младите хора, което ще гарантира повече шансове за тяхната бъдеща социална реализация.

 

 

 Пресконференция Капан и Златица
На 6 септември и 12 септември съответно в сградата на общинска администрация гр. Капан и в СОУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Заключителни пресконференции за представяне на проект "От Стара планина до кавказ - заедно в предизвикателствата на съвремието" в двустранен обмен по програма "Младежта в действие" между СОУ "Св. Паисий Хилендарски "България и Гимназия №2 в Армения Проектът е на стойност 24000 евро Нели Стефанова - директор на СОУ" Св. Паисий Хилендарски "гр. Златица и ръководител на проекта поздрави гостите - представители на двете училища, местната власт и бизнеса и благодари на регионалните медии за проявената интерес, като изтъкна, че" Св.Пасиси Хлилендарски "има богат опит в реализирането на международни проекти, Чрез които учениците работят със свои връстници по теми от взаимен интерес, разширяват своя личен опит, познават нови социални и културни реалности. Учениците от 12 клас Мануела Богданова и Иван Ушанов най-напред представят програмата "Младежта в действие" като акцентират върху възможностите за контакти с държави, граничещи с Европейския съюз, и спецификата на пътуващия обмен, при която участниците имат възможност да изпълняват дейности на територията на Две или повече страни. След това бяха представени целите на проекта, очакваните резултати и партньори: "Дънди Прешъс Металс Челопеч", "Дънди Прешъс Металс Капан" и Аурубис България. Директорът на Гимназия №2 в гр. Капан Людвиг Харутунян благодари за поканата към арменските младежи да участват в проекта и изрази желание за бъдещи съвместни проекти с учениците от Златица. Участващите младежи от двете училища представиха пред широката аудитория изготвени от тях мултимедийни материали за България и Армения - такива, каквито ви представиха преди първите срещи, в които показаха изключително задълбочена работа върху историята, бита и традициите на двете далечни страни.

 

Нашите партньори

 

 Проект "От Стара планина до Кавказ - заедно в предизвикателствата на съвременността", ние се радваме, че в Армения е другото дъщерно дружество на Дънди Прешъс Металс Инк., Като по този начин компанията помогна на учениците от партньорските училища да се запознаят с реалното Производството, процесите на добив и преработка на руда в двете дружества, да усети работната атмосфера. Осъщественият богат културен обмен, дават възможност на СОУ "Св. Паисий Хилендарски "град Златица активно работи по международни проекти, които повишават знанията на учениците, развиват умения (комуникативни, презентационни, за разработване на проекти, за работа в екип), създават възможности за запознаване с различни култури и създаване на нови приятелства. Международните ученически партньорства също са допълнителен мотиватор за учениците.
Благодарим Ви, че в рамките на дружествата на Дънди Прешъс Металс и съвместно с екипите на отдел "Връзки с обществеността" осъществихте проект, който е насочен към устойчивото развитие на ориентировъчните райони, каквито са нашите Средиземноморски регион. Важно е учениците да знаят с какво се характеризират региона, в който живеят, за да мислят и да работят за неговото устойчиво развитие. Партньорството, което реализирахте с училището от Армения, даде възможност на участниците да разширят своя поглед, да разбират културата и да се запознаят със своите връстници.

Капан

Според екипа на нашата компания този проект беше изпълнен на изключително високо ниво и следните аспекти бяха изключително успешни:
• Това беше първото по рода си проект, в който Висше училище №2 участва, което вдъхнови много ученици.
• Бяха предоставени възможности на участниците да демонстрират своите комуникационни умения, позитивно да представят своята държава и култура.
• Участниците се запознаха отблизо и взеха активно участие в младежката проект на Европейския съюз. Те са обогатили своите практически знания и умения - имат възможност да се запознаят с минната индустрия, характерна за двете региони, с друга култура и история, с живота на други млади хора.
• Участниците имаха възможност да погледнат критично, с очите на своите колеги от друга държава, на обсъжданите въпроси и теми. Те се запознават с политики от друга държава, които им помагат сами да си поставят цели и да подготвят планове за своето бъдеще и това на своята държава.

При изпълнението на дейностите по тази международна проект учениците успяха да демонстрират самостоятелност, отговорност и собствени виждания по обсъжданите теми.

 

Развитието на образованието е приоритет в социалната политика на Аурубис България. Инвестициите в знание са най-добрите инвестиции, затова като международна компания подкрепяме изцяло международните проекти, реализирани от СОУ "Св. Паисий Хилендарски ", гр. Златица Като партньор на училището и като партньор в проект" От Стара планина до Кавказ - заедно в предизвикателствата на съвремието ", ние сме удовлетворени от постигнатите добри резултати в двустранния обмен между учениците на градовете Златица и Капан Като техен домакин при посещението на учениците в компанията са запознати теоретично с нейната дейност - производствен процес и корпоративна социална отговорност, включващи спазване на екологични стандарти, безопасност на работа и Отношение към служителите и общността. След това учениците имаха възможност да разгледат отвън производствените мощности. Убедени сме, че подобни проекти ще допринесат за развитието на младите хора и ще подпомогнат тяхната професионална ориентация. Връзката между образованието и бизнеса е важно и добро партньорство между тях е път към успеха за изграждане на бъдещи добри професионалисти. 

 

Политики за устойчиво околна среда
Устойчивото развитие е глобален проблем, който включва икономически, социални и екологични аспекти и е свързан с нови, щадящи околната среда технологии за производство. Рисковете и възможностите, които се създават при осъществяването на дейността на промишлените предприятия, са следствие от ценностите, които изповядват.

"Дънди Прешъс Металс Капан" е представител на една от трите добивни компании, които осигуряват поминъка на региона. Това определя стратегията за подбор на работна ръка - 99% от служителите са местни кадри. Професионалното развитие на служителите и осигуряването на възможност за придобиване на нови знания е от изключителна важност за осигуряването на ефективен производствен процес.Грижата за живота и здравето на работниците са сред приоритетите на фирмата. Още при влизането на територията на предприятието са свидетели на строг и безкомпромисен контрол върху състоянието и готовността за работа на всички работници и служители. Дори на нас като гости ни трябва да преминем през дрегера - процедура, която на повечето се случва за първи път. Посрещнаха ни Вахе Варданян - Административен директор, Гаяне Тадевосян - Мениджър "Администрация и връзки с местната общност" и Артур Алаверия - Главен инженер Техническа служба.След запознаването с детайлите с производствения процес се обсъждат възможностите, които дават новите технологии за ефективно използване на ресурсите / вода, енергия / и минимизиране на въздействието върху околната среда. С интересът към системата за газов контрол на мината и се убедихме в високата чувствителност на измерванията. Включихме се в демонстрациите на групата за защита при аварии - бързата и адекватна реакция при възникнали обстоятелства са ключът към решаването на проблемите. Катерене по въже, пренасяне на пострадал през воден басейн, работа с погрогасител - това беше само част от видяното.
Завършване на обиколката беше запознаване с управлението на отпадъците от рудодобива и експлоатацията на действащото "Гегануш".

 Уникално място за работа


"Дънди Прешъс Металс Челопеч" е българска компания, която добива мед-златни руди по подземен начин и ги преработва до концентрат. Рудникът е известен с модерния начин на експлоатация на находището, грижа за околната среда, партньорство с местните общности.
Посещението започна с среща с ръководството. Вълчин Узунов - Директор производство, запознат с технологичния процес, с постиженията на фирмата за ефективно използване на енергията и водата, намаляване на емисиите на парникови газове. Той изтъкна, че за осигуряването на високотехнологичен процес е необходимо работниците да притежават необходимите квалификации и непрекъснато да ги привеждат в съответствие с най-новите достижения на научната мисъл и практика. Посъветвайте младежите да не забравят да мечтаят и да следват своите вичности.
След това, оборудвани в съответствие с всички изисквания на правилата за безопасност / каски, очила, жилетки, обувки с метална защита / имахме възможност да наблюдаваме реалния производствен процес. Посетихме залата за управление и убедихме колко важни са модерните технологии за наблюдение и контрол на всички точки в добива и транспорта на окиса. Наблюдахме флотационния процес и бяхме впечатлени от мащабите и степента на механизация и автоматизация.

 

 

Съзвучие между икономика, околна среда и човек

Звучи идеалистично, но е сред основните положения на стратегията за устойчиво развитие на Аурубис и в частност на Аурубис България. Набелязани са пътищата, по които може да бъде постигнато това съзвучие, и пътят на иновациите е един от тях. Иновации не само в технически план, но и във всички сфери на дейност. Смята се, че инвестициите в управлението на иновациите са инвестиции в собственото бъдеще. Сред приоритетите остават безопасността на служителите и местните общности и увеличаването на дяла на рециклираните суровини.
За посещенията в Аурубис не е първият и пред тях стои задачата да открият новостите в технологиите и напредъка в опазването на околната среда. За арменските младежи всичко беше ново и непознато - за пръв път се докосваха до "голямата металургия". Посредна ни Драга Сапунджиева - мениджър "Административни дейности". Технологичният процес на основното и съпътстващото производство беше представен от Николай Неделчев - Ръководител направление "Развитие и технологии". След това обиколка с автобус и екскурзовод специалист подпомогна пренасянето на новите знания от белия екран до реалното производство. А разликата в мащаби, условия и сложност на процесите е огромна.

 

В община Златица

При гостуването си в нашия град арменските ни приятели бяха поканени на среща в Общината лично от кмета на града г-жа Магдалена Иванова. Всичко там беше като за истински желани гости. На срещата присъстваха представители на общината и регионални медии, които отразиха събитието в местната преса. Г-жа Магдалена Иванова сърдечно приветства арменските гости, като представи специално подготвена за целта презентация, проследяваща развитието на град Златица. Голям интерес за всички представляваха не само залебежителностите на града, но и всички стъпки в неговото развитие . Кметът разказа, че като град, разположен в близост до няколко промишлени предприятия, Златица също е имала и има своите екологични проблеми, с които полага усилия да се справи. Г-жа Иванова заяви, че опазването и съхраняването на околната среда е един от главните приоритети на Златица и на всички градове и села от района.
Като изключително любезни домакини, представителите на общината бяха подготвили специални подаръци за гостите, които останаха силно впечатлени от вниманието и гостоприемството. Директорът на арменското училище г-н Людовиг Харутунян благодари на кмета на Общината за топлия прием и изказа задоволство от възможността да отнесат аромата на българската роза в далечна Армения. Един незабравим спомен от град Златица и от България.
Разделяме се със снимки за спомен и с пожелание за нови срещи.

 

Стъпка по стъпка към новото приятелство

 

Непознати, близки и далечни, плахи и раздвоени... Това споделяха, че чувстват учениците от България и Армения. Запознаха се в социалната мрежа, подготвяха мултимедийни презентации, планираха внимателно дейностите във всяка една страна. Очакваха нови приятелства и поеха през градове, реки и планини един към друг.
В Армения бе поставено началото на проекта. Заедно създаваха лого, засаждаха дърво, научаваха нови неща за устойчивото развитие, опознаваха се, танцуваха, работеха заедно. Учеха се да преодоляват предразсъдъците, да намерят общ език – езикът на младежта и приятелството.
Именно добрата основа, която съградиха в Армения, им позволи да изградят един успешен проект.
В България учениците също приеха правила за безопасност. Съгласиха се да бъдат толерантни, да приемат и уважават различията, да спазват указанията на своите учители и ръководители на групите, както и да спазват специфичните изисквания за безопасност в промишлените компании Аурубис България и Дънди Прешъс Металс – Челопеч.
След повече от седмица съвместни дейности, далеч от семейства и близки, решихме да проверим настроението на участниците. „Барометърът на настроението” показа множество усмихнати лица – емотикони. Липсваше умора, личеше желание за нови предизвикателства. Такова се оказа "Сити рали – опознай Златица". На случаен принцип бяха избрани капитаните и участниците във всеки един отбор, които получиха отличителен знак – цветна лента, въпроси, свързани със забележителности в град Златица , карта и маршрут. Отборите минаваха по оказания път, а българските участници запознаха арменските си гости със забележителностите на Златица. Всички заедно отговаряха на въпросите за всеки обект. Сити ралито бе оценявано не само по брой правилни отговори, но и за време. Играта бе белязана със спортен хъс, забавление и ...опознаване на Златица.
Участниците в проекта трябваше да попълнят две анкети. Първата бе за техните очаквания от проекта и желание да общуват с ученици от страната партньор. Всички споделиха, че очакват нови приятели и един интересен и полезен проект, изпълнен с нови знания. Че са щастливи и с радост биха се запознали със своите връстници и биха работили заедно. Според тях езикът не е бариера, а мост за новите идеи.
В последния ден учениците дадоха своята оценка. И тя бе най-високата! Самите участници споделиха, че опитът, който са получили е бил изключително ценен за тяхното израстване и самоусъвършенстване. Доказателство за това са и усмихнатите символи на приятелстото, с които обозначиха чувствата си. Спечелили не само нови приятелства, но и „фантастични спомени”.
Надяваме се да ги запазят за дълго. И както се казва: "Следва продължение..."

Вечер на България и Армения

 Пътят на участниците в проекта от България и Армения един към друг започна много преди първата среща. За да опознаеш един човек трябва да си наясно първо откъде идва, каква история, култура и традиции носи в себе си. Съвсем естествено младежите се втурнаха към съвременните източници на информация – книги и справочници по география, история, литература, предавания по националните медии и, разбира се, интернет. Изработиха прекрасни презентации, в които вложиха и желание да изненадат другия.
За вечерите на България и Армения бяха поканени много гости. В празнично украсените зали звучаха прекрасни образци на българския и арменски фолклор, всички желаещи танцуваха български и арменски танци. Презентациите „Непознатата България“ и „Непознатата Армения“ предизвикаха голям интерес, запознавайки представителите на арменската и българската общност със значими моменти от историята, културата и традициите на двете страни - повод за национална гордост.
Новото приятелство бе скрепено с думи и символи. На фланелки в оптимистичен оранжев цвят младежите написаха своите пожелания един към друг и изразиха надежда за нови срещи.

На гости у приятел

Важна част от многото стъпки към приятелството е гостуването на нашите деца в арменските семейства. В България арменските деца гостуваха в домовете на българските си приятели.
Да се почувстваш като у дома си, да вкусиш от традиционните арменски и български ястия, да усетиш атмосферата на бита, това са задушевни и незабравими вечери.
Домовете се освежават от сувенири, картички и всякакви подаръци. И от усмивки, от вълнуващи пожелания и емоции, които всеки отнася в своята страна.
На тръгване всички си пожелават отново да се срещнат.

Гутбай парти

Така младежите нарекоха заключителната вечер преди да се разделят. И хубавите неща си имат край … Смесени бяха чувствата, които събраха участниците в проекта в ресторант ,,Средногорие” в гр. Златица.
Свежата украса, музиката и присъствието на всички ученици от VIII до XII клас на СОУ ,,Св. Паисий Хилендарски”, допринесоха за приповдигнатото настроение и ескалиращите емоции. Нестихващи бяха аплодисментите, когато арменските и българските младежи показаха съвместно изпълнение на арменски и български фолклор.
Директорът на СОУ ,,Св. П. Хилендарски” Нели Стефанова раздаде сертификати на всички участници и ги поздрави за отличното им представяне в дейностите по проекта. Тя пожела на младежите да съхранят приятелството си завинаги и изрази надежда за нови срещи.

Най-важната оценка за проекта - от самите участници

Аз бях един от учениците, които имаха възможността да посетят друга държава и да се срещнат с толкова много хора. Пътуването беше много дълго и това ми даде възможност да опозная и да прекарам повече време с моите приятели. Прекарахме страхотно в Армения и в България и успяхме да създадем чудесни приятелства с българските участници. Това се дължи и на факта, че посетихме арменски и български семейства. Ние имахме възможност да се опознаем чрез интернет още преди първата ни среща на живо – пращахме си снимки и споделяхме идеи за проекта. В края всички бяхме много и аз си обещах да работя много усилено, за да се върна и да ги видя отново.
Мариам Мартиросян

 

 

 

 

Този проект беше невероятна възможност за всички да обменим ценен опит. Най- важното от него обаче са приятелствата – всички намерихме добри приятели. Заедно споделихме много радостни моменти, понякога свои тайни, както и множество незабравими мигове. Българските ни приятели са прекрасни хора! Те са не само много мили и приятелки настроени, но и пълни с позитивна енергия. Винаги ще ги помни и се надявам скоро пак да ги срещна.
Мане Хартуросян

 

 

 

 

 

По време на този проект създадох ценни приятелства с много връстници, всеки със своя собствен и уникален характер. Всички останахме с чудесно впечатление и успяхме много бързо да намерим общ език и интереси, въпреки че сме от различни държави и култури. Надявам се, че общата ни работа и приятелства ще продължат за много години напред и заедно ще постигаме още успехи.
Левон Гаспарян

 

 

 

 

 

 

Програмата "Младежта в действие" е невероятна инициатива! Ние придобихме практически опит, много знания и най-вече добри приятели от България. Всички участници бяха невероятни! Станах особено близка със Силвия Пейчева, Мануела Богданова и Петя Величкова. Когато бяхме в Армения, поканих Силвия в къщи. Прекарахме чудесно времето си заедно. Със семейството ми много я харесваме, защото тя е много красива, общителна, приятна. Обичам също Петя и Мануела! Те са много позитивни, през цялото време на проекта прекараха с нас и ни разбираха прекрасно.
Приятелството ни наистина ще продължи завинаги.
Ирина Тедевосян

 

 

Визитата в Армения - 8 дни, в които успях да среща много нови приятели, да разгледам и опозная историята на страната и същевреминно да се забавлявам. Всеки един ден имаше своите незабравими моменти - посрещането ни, разходките, игрите, вечерите и много други. Имахме и възможността да посетим домовете им и да усетим уюта. Арменците са много лъчезарни хора, които те приемат и обгрижват. Природата е много очароваща. Дори и в градовете им можехме да усетим нейния чар. Денят, в който аз и съучениците ми напуснахме Армения, бе изпълнен с надежда, че един ден ще я посетим отново.
Петя Величкова

 

 

Моята визита в Армения надмина всичките ми очаквания за тази непозната и далечна страна! Още при първата среща, децата от Армения ни зарадваха /и донякъде изненадаха/ с гостоприемството си. Песни и много усмивки бяха нещата, които чухме и видяхме в град Капан. Не ни трябваше много време да се сприятелим и да открием колко много си приличаме. Всички обичаме да се веселим, а арменците определено са едни от най-веселите и забавни хора. Всички ние търсехме нови приятели и със сигурност ги намерихме.
Иван Ушанов

 

 

 

 

Армения е една малка, но много красива и интересна държава.
Очаквах този проект с огромно нетърпение. Още с пристигането си в Армения бях очарована от топлото посрещане, хората там бяха изключително мили с нас. Очакванията ми за страната и хората, с които се запознахме, се потвърдиха.
Всичко беше чудесно!
Щастлива съм, че участвах в този проект, защото се запознах с нови традиции и култура, посетихме много интересни места, създадохме нови приятелства и изживяхме страхотни незабравими емоции заедно.
Тони Димитрова

 Фото-разказ

Среща със съветника в посолството на Република Армения Артак Мартиросян и председателя на Общоарменския благотворителен съюз "Паракордзаган" - Соня Бедросян 

 

 

 

С кмета на град Капан след дискусия по темите от проекта

 

 

 

 

 

 

 

Засаждане на дърво в "Алея на приятелството" - важен момент от екологичните дейности по проекта - в град Капан и град Златица

 

 

 

 

 

Запознаване със забележителностите на Пловдив - град с многовековна история и неповторима атмосфера 

 

 

 

 

 

При посещението в СОУ изненадите следват една след друга "Св Паисий Хилендарски": Интерактивно занимание в кабинета по английски език с г-жа Деница Вълканова; Пред нарисувана китара; Реално пиано