• 0728 66271 | 0728 66181 | 0893615043
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

 

 

ПРОЕКТ BG051PO001/4.3-01

„Ограмотяване на възрастни“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

В СОУ  „Св. Паисий Хилендарски” град Златица успешно приключи първи етап от проекта

„Нов шанс за успех”

 

          На 18.06. 2012 година стартира проект „Нов шанс за успех” съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Той даде възможност на  възрастни, които нямат образование, да бъдат обучавани. Целта на проекта е тези хора не само да натрупват знания, но и да могат по-успешно да се реализират на пазара на труда.

          СОУ „Св. Паисий Хилендарски ” участва в реализацията на първия етап от проекта. Беше сформирана една група от обучаеми, които за шест месеца бяха ограмотени и придобиха знания, включени в учебното съдържание до 4. клас. Училището предостави своята модерна материална база и осигури преподаватели, обучени за  преподаване на възрастни. Всички участници в групата получиха комплект специално разработени учебни материали. Обучаемите бяха мотивирани да напредват, тъй като за пръв път в България им се предоставя такъв шанс, а за редовно посещение получаваха и ежедневна стипендия.

          Първият етап приключи с полагането на тестове по четирите основни предмета – Български език и литература, Математика, Човекът и природата и Човекът и обществото. След проверка на тестовете от страна на МОМН, резултатите показаха, че 12 от обучаемите са се справили успешно. На тържествено връчване на свидетелствата за  начално образование Нели Стефанова – Директор на СОУ «Св. Паисий Хилендарски» поздрави успешно завършилите първия етап на проекта  и им пожела  упоритост, вяра в собствените сили, мотивация за продължване на обучението. Те  получиха по  още една стипендия.

От 11.03.2013 година  стартира втори етап на проекта. „Учениците” отново ще се върнат в класните стаи и ще овладяват знания от пети клас и ключови компетентности, които ще повишат самочувствието им и възможностите за успешна реализация на пазара на труда. 

                                Габриела  Захариева – старши учител

 

 

СОУ „Свети Паисий Хилендарски" град Златицаучаства в реализацията
на
 проекта „Нов  шанс за успех"

 

 

 

    През лятото МОМН стартира нов проект по ОП „Развитие на човешките ресурси". Той носи името „Нов  шанс за успех".Чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности се цели да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотните хора до общообразователна и професионална подготовка и до по-конкурентното им участие на пазара на труда.

Заложените в проекта дейности са насочени към изграждане на система от знания и умения, необходими за продължаване на образованието, към придобиване на умения за учене и към мотивиране за учене през целия живот на възрастните, които нямат  професионална подготовка и са сред уязвимите групи на пазара на труда.

 На 18 юни СОУ „Свети Паисий Хилендарски"започна реализацията на първия етап, като даде шанс на 13 обучаеми да се включат в групата по начално ограмотяване.   В  продължение на пет месеца, по шест учебни часа дневно, те трябва да овладеят учебния материал до 4. клас.

В началото  преминаха тестове, които отчетоха тяхното входящо ниво и показаха готовността им за обучение. От МОМН бяха осигурени обучителни материали, специално разработени за възрастни. По проекта на всеки един от записалите се кандидати  бяха  подарени  чанти, химикали и тетрадки. Училището не само предостави своята база, но и помогна учебния процес да се обогати с допълнителни учебни помагала, презентации и мултимедийни уроци. Обучителите - Павлина Божкова и Габриела Захариева преминаха курс на обучение по Андрагогика - педагогика за възрастни, както и обмениха опит с други преподаватели от цяла България. Те предаваха на „учениците" знания и умения. Имаше и изпитвания, и оценки, както и попълване на електронен дневник. От своя страна обучаемите постигнаха значителен напредък. За това помогна редовното им посещение в  часовете. Като допълнителен стимул те получиха и ежедневна стипендия за присъствие.

            Краят на първия етап на обучителния курс предстои през месец ноември, когато ще се проведе финален тест. Той ще обхваща знания по Български език и литература, Математика, Човекът и природата и Човвекът и обществото. На успешно завършилите ще бъде издаден документ за завършено начално образование и ще получат възможност да продължат обучението си в по-горен клас.Освен  знания те ще получат и  стипендия за добър успех. Но най-много се вълнуват от мисълта, че значително се увеличават  шансовете им да си намерят работа и да се реализират на пазара на труда. Желанието на курсистите е да продължат обучението си и през втория етап. Тогава ще бъдат влючени в групата за 5 клас, където нови учители ще ги подготвят, а обемът от знания ще бъде по-голям.