• 0728 66271 | 0728 66181 | 0893615043
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица с пореден успешен проект
В навечерието на Новата 2021 г. за учениците и учителите в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица пристигна добрата новина за спечелването на още един проект „Creative Tech Space“. Проектът се финансира по Национална програма на МОН „Изграждане на училищна STEM среда“, дейност I, големи проекти и е на стойност 300 000 лв.
Предвижда се изграждане на STEM център за технологии в креативните индустрии, включващ създаване на модерна образователна среда, обзавеждане и интериорен дизайн, подкрепящи ученето и творчеството. Учителите ще използват нови инструменти и методи на преподаване на учебния материал. Учениците ще творят, ще създават проекти, прилагайки знанията си по Информационни технологии, Природни науки, Технологии, Обществени науки и Изкуства. За пълноценното използване на технологичния капацитет на центъра, училището ще си партнира с родителската общност, водещи специалисти в съответните области и бизнес партньори.
Очаква се позитивна промяна в мисленето и действията на всички участници в проекта. Основната цел е мотивирани, успешни, креативни, професионално реализирали се млади хора.
 

ПЪРВИЯТ УЧИЛИЩЕН STEM ЦЕНТЪР В РАЙОНА

В СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица приключи изграждането на STEM център за технологии в креативните индустрии за ученици от 5 до 12 клас. Проектът се реализира по Национална програма на МОН „Изграждане на училищна STEM среда”. Партньори по проекта са Дънди Прешъс Металс - Челопеч, Аурубис България и вестник Камбана.

Съкращението STEM (от англ. Science, Technology, Engineering, Mathematics) в образованието обозначава изучаването на съвкупността от природни науки, технологии, инженерни науки и математика. Създадената нова образователна среда за учене съчетава комплекс от четири зони, насочени към проектно-базираното обучение, учене чрез преживяване, творчество и експериментиране.

Първата зона е за проучване и изследване - тук учениците работят на малки групи с графични таблети, преносими компютри. Има интерактивен дисплей, подвижни бюра за лесна реорганизация, библиотека с енциклопедична литература, интернет ресурси.

Втората зона е високотехнологична - предвидени са бюра със стационарни компютри за видео и фотообработка, фотографска зона, 3D принтери, роботи и друга техника. Организирани са кътове с мека мебел и общи маси за анализи и дискусии. Разполагаме с Z-Space пространство, където учениците чрез VR очила могат да разглеждат виртуално триизмерни образи и предмети.

Прилежащата тераса е разделена на две зони - остъклената част е зона за презентации и публични изяви, а откритата част от терасата е офлайн зона - място за почивка и усамотение.

През настоящата учебна година учителите преминаха през поредица обучения за повишаване на тяхната квалификация в сферата на STEM науките. Предстои през новата учебна 2022-2023 година учителите да проявят своето педагогическо майсторство, ще бъдат въведени нови подходи на преподаване, мултидисциплинарни уроци, фокусирани върху STEM. Учителят ще има нова роля - ментор, човекът който създава ясни правила за работа, познавателен интерес, мотивиращи учебни преживявания. Комбинирането на различни по своята същност предмети стимулира, освен лесното възприемане на информацията, също така и креативността, критичното мислене и обобщеното възприятие за дадена материална или абстрактна единица. STEM подходът в образованието съчетава знания и похвати, чрез които по естествен и лесен начин се достига до учениците и се запазва тяхното любопитство към, иначе, сложната материя за усвояване. Те ще усвояват интегрирано учебно съдържание, ще творят, ще създават, ще решават практически проблеми, ще прилагат знания от различни предметни области.

С много ентусиазъм и креативност учениците от Арт работилницата изрисуваха фоайето на STEM центъра и всички с нетърпение очакват негово откриването.

Вече направихме няколко визити в Дънди Прешъс Металс - Челопеч и видяхме как нашия STEM център намира своето естествено продължение в работна среда - в техния SMART център. Продължава нашето сътрудничество и с Аурубис България. Надяваме се нашето добро партньорство да продължи и за в бъдеще, за да подпомагаме кариерното ориентиране на учениците. Благодарни сме за финансовата подкрепа на двете компании при реализацията на проекта.

Училищният STEM център “CREATIVE TECH SPACE” е не само ново пространство за учене с дигитални технологии, но то е и място за формиране на умения, развитие на компететности, вдъхновяваща творческа среда и ще подпомогне учениците за успешна бъдеща реализация в различните сфери на живота.

На 02.11.2022 г. в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Златица бе открит единственият STEM център в рейона на Средногорието. Откриването започна с поздравителен адрес изпратен  от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Официални гости на събитието бяха Мирослав Братоев – старши експерт «Обществени науки, гражданско образование и религия» в Регионално управление на образованието - София област; Любомир Цветков – председател на ОбС-Златица и общински съветници; Веселин Василев – председател на Обществения съвет към училището; проф. д-р инж. Илия Гърков – старши вицепрезидент оперативни дейности в Европа на „Дънди Прешъс Металс“; д-р инж. Сергей Михалев – гл. инж. «Технически служби» в „Дънди Прешъс Металс“; Анка Шопова – ръководител отдел „Връзки с обществеността“ в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“; Ивайло Георгиев – ръководител „Връзки с институциите“ в „Аурубис България“; Драга Сапунджиева – кординатор «Социални проекти и информационно обслужване» в Аурубис България; Виолета Василева – старши специалист «Комуникации» в компанията и Рудолф Вангервег – дългогодишен преподавател по природни науки в Нидерландия, партньор и приятел на учебното заведение.

„CREATIVE TECH SPACE“ - нашият STEM център е място с уникална среда и авангарден дизайн, пространство за неформално учене. Това е място за създаване на творчески идеи и техните реализации.

Две стари класни стаи и една обикновена тераса бяха превърнати в едно общо място за преживяване и учене. Обособени са най-малко 4 зони, които преливайки една в друга, имат своя функционална специфика.

1.         Зона за проучване и изследване.

В нея децата в средни и малки групи ще използват подвижни лаптопи и графични таблети, за да творят и създават интерактивни продукти.

2.         Високо технологична зона.

Тази зона е оборудвана  със стационарни компютри за видео, фотообработка, плот за 3D принтиране, Z-space пространство и друга техника. Организирани са кътове с мека мебел – места за анализи и дискусии.

Терасата разполага с две зони – зона за споделяне и представяне и офлайн зона.

Остъклената тераса е място за презентиране и публични изяви. Организирана е в един малък амфитеатър с две подвижни сцени – предпоставка за провеждане на театрални сценки, импровизации и всичко от сферата на изкуството.

Ще се усвоява интегрирано учебно съдържание, базирано на действащите учебни планове, но структурирано по нов, коренно различен начин. На територията на STEM центъра учениците ще творят, ще мечтаят, ще създават продукти и ще решават проблеми от ежедневието, прилагайки ИТ, природни науки, математика, обществени науки и изкуства. Интегрирайки АРТ дейности, в STEM центъра ще се обедини аналоговото и дигиталното творчество. Учениците ще придобият фундаментални познания в областта на изобразителното изкуство чрез създаване на рисунки, плакати, макети, модели, реклами. „Правене с ръце“ ще развие тяхната изобретателност, любопитство и въображение, които са в основата на всяко творчество. Ще се овладеят стъпките на графичния дизайн, видеомонтажа, 3D моделирането, ще развият усет към естетичното.

Изхождайки от профила на училището „Предприемачески“, фокусът на центъра ще бъде насочен и към формирането на дигитални компетентности в сферата на маркетинга, мениджмънта и рекламата, чрез профилиращите предмети Предприемачество и Информационни технологии.

Нашето училище попада за втори пореден път в групата на иновативните училища в България. Иновацията, която прилагаме, е свързана с компетентностния подход при обучението на дигиталните деца. Основната ни идея е да можем да накареме учениците да извлекат най-ценната информация, която минава през тях, и да я вкарат в своето обучение.

Следвайки идеята на STEM интеграцията, ще можем да постигнем трансдисциплинарен подход, като използваме: Проектно-базирано обучение; Учене чрез правене; Предметно ориентирано обучение; Виртуална и добавена реалност; Игровизация; Инженерно проектиране, Учене чрез преживяване; Рефлексия.

Фронталната работа ще бъде заменена с групова и индивидуална, при което ще се стимулира все повече свободното изразяване, подкрепа и сътрудничество. Така в условията на формално и неформално учене ще се повиши ефективността на учебния процес.

Всички знаем, че нашето училиище се намира в един от най-бързо развиващите се индустриални райони в страната. В него работят водещи предприятия от добивната и преработващата промишленост, които използват съвременни автоматизирани технологии. В този смисъл дейностите в центъра ще са насочени към овладяване на професии на бъдещето, свързани с технологии и креативно мислене. Това ще отговори и на нуждите от квалифициран персонал в района. Чрез преки срещи с водещи  специалисти, в тези фирми ще се повиши и интересът на учениците към професиите с технологична насоченост.

STEM центърът ще бъде инкубатор на идеи. Но не бива да забравяме и една друга негова функция – тя ще е подкрепяща за децата със СОП. Ще бъде провокиран интересът и на децата с изявени дарби към университетски специалности, свързани с технологичните индустрии – учени, архитекти, инженери, уеб дизайнери и др.

Всички учители в нашето училище са преминали обучителни курсове и имат базисни умения за работа с ИКТ и облачни технологии. По-голяма част от тях са обучени и да работят с виртуална и добавена реалност, работа с образователни платформи, създаване на дву и триизмерни изображения, обработка на звук и видео. Нашите учители по ИТ ще бъдат двигател за успешната работа на центъра. За успешното управление на центъра е проучен опитът и са създадени добри практики в страната и чужбина. Ще има и индивидуални квалификационни планове по отделните предмети, а придобитите умения ще бъдат демонстрирани в открити практики в ПУО.

Учениците ще развият умения за творчество, критично мислене, комуникация и сътрудничество; работа със специализиран софтуер, създаване на мобилни приложения, дизайн на потребителски интерфейс, предприемчивост, поемане на отговорност, изпълнение на задачите качествено и в срок, умения за самостоятелно проучване, повишена емоционална интелигентност, участие в дебати, умения за планиране на времето и успешна кариера, повишена самооценка, мотивация за учене.

Учителите използват нови умения за организация на урока: работа по групи, индивидуална работа, нов тип взаимодействие учител-ученик, повишени STEM умения, постигнато синергично взаимодействие между учителитне в учебния процес.

STEM обучението ще повиши образователни резултати, учениците ще заемат призови места в олимпиади и състезания. Създадени учебни ресурси от учениците от гимназиален етап ще са насочени към  прогимназиален и начален етап и деца със СОП. Ще се подобри комуникация и управление на училищните процеси.

В STEM центъра вече е изработен собствен талисман чрез 3D моделиране по идея на нашите ученици, но най-важното е всички да се обучават мотивирани, успешни, креативни и професионално реализирани млади хора.